Inginer mecanic 

 

Societatea SC. Turboenergy Power.SRL angajeaza inginer mecanic cu experienta.

 

Sarcini:

 Urmăreşte executarea în funcţie de specificaţii, proiect şi standardele de calitate a proiectelor tehnice încredinţate.

–  Oferă consultanţă tehnică şi participă la elaborarea procedurilor tehnice de execuţie pentru proiectele aflate în lucru.

–  Supraveghează menţinerea normelor de calitate cerute de clienţi.

–  Răspunde de încadrarea activităţilor în sistemul integrat de management al calităţii.

–  Analizează documentaţia tehnică.

–  Stabileşte itinerarul tehnologic ( necesar de materiale, timpi şi operaţiuni).

–  Urmăreşte lansarea produselor în producţie conform documentaţiei tehnice.

–  Urmăreşte realizarea parametrilor de producţie ( cantitativ, calitativ, valoric ) şi alcătuieşte rapoarte în acest sens.

–  Propune soluţii pentru rezolvarea neconformităţilor identificate.

–  Analizează şi verifică costurile, consumurile de materiale şi timpii de execuţie.

–  Urmăreşte realizarea obiectivelor stabilite prin graficele de execuţie ( fizice şi valorice ).

–  Colaborează cu departamentele din cadrul firmei pentru realizarea obiectivelor.

 

Cerinţe:

–  Studii superioare tehnice – profil electric

–  Experienţă minim 3 ani într-un post de coordonator tehnic

–  Cunoştinţe bune de operare Microsoft Office

–  Cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj

–   Persoană cu bune abilităţi de planificare, organizare şi comunicare

–   Persoană foarte bine organizată, meticuloasă, responsabila de respectarea termenelor şi încadrarea în bugete.

–   Disponibilitate pentru program prelungit, flexibil.

–   Disponibilitate pentru deplasari pe teritoriul Romaniei